Uw betrouwbare partner
voor bemiddeling

Soorten bemiddeling

Wie zijn we?


Alle bemiddelaars van uw bemiddeling zijn erkend door de federale bemiddelingscommissie
Die ziet erop toe dat de erkende bemiddelaars zich aan de gedragscode houden en permanent vorming krijgen om up to date te blijven. 

Als bemiddelaars mag u van ons een neutrale houding verwachten in een traject waarbij er samen gezocht wordt naar een aanvaardbare oplossing voor beide partijen.

Tijdens dit traject hebben we ook aandacht voor relatieherstel, om op een constructieve manier met elkaar te communiceren

Tijd voor een goed gesprek?