Verloop bemiddeling

Telefonisch contact

Heeft u een conflict en vermoedt u dat bemiddeling een oplossing kan bieden? Aarzel dan zeker niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen. We stellen u meteen enkele data voor om samen met de andere partij een intakegesprek te plannen.

Intakegesprek

Tijdens dit eerste gesprek leggen we aan alle betrokken partijen uit hoe wij bij Uw bemiddeling werken. Wil U meteen na dit gesprek de bemiddeling starten, dan wordt er een bemiddelingsprotocol opgesteld. Hierin staan de thema’s van het conflict vermeld en worden er afspraken gemaakt. Net zoals alle verdere gesprekken valt ook het intakegesprek onder het beroepsgeheim van de bemiddelaar. De vertrouwelijkheid van alle gesprekken is voor Uw bemiddeling erg belangrijk.

Bemiddelings-
gesprekken

Hoeveel bemiddelingsgesprekken er nodig zijn hangt af van het soort conflict. Het zijn de partijen zelf die tot een oplossing of akkoord komen, terwijl de bemiddelaar het gesprek bewaakt en ervoor zorgt dat de communicatie op gang blijft. Zo wordt vermeden dat de partijen niet vervallen in eisen of standpunten die tot een impasse leiden.

De bemiddelaar kan ervoor kiezen om individuele gesprekken te organiseren om partijen te helpen met het formuleren van hun verwachtingen ten opzichte van de andere partijen.

Daarnaast kan de bemiddelaar, in samenspraak met de partijen, er eveneens voor kiezen om een expert in te schakelen die nog meer informatie kan geven. Uw bemiddeling beschikt over een ruim netwerk van experten in verschillende thema’s. 

Akkoord / Oplossing

Na succesvolle bemiddelingsgesprekken komen beide partijen tot een aanvaardbaar akkoord. Bij bemiddeling komen de partijen zelf tot een oplossing waardoor deze veel meer gedragen en duurzaam is.

Om dit akkoord in de toekomst afdwingbaar te maken kunnen de partijen ervoor kiezen om het te laten homologeren, dus in een gerechtelijk vonnis te gieten. Vooral bij familiale bemiddeling gebiedt de wetgever dat afspraken over kinderen in een ouderschapsplan worden opgenomen. Ook wanneer er sprake is van een wijziging in eigendom moet dit steeds in een notariële akte worden neergeschreven.

Uw bemiddeling helpt u graag bij het opmaken van een bemiddelingsplan. Daarnaast werken wij ook nauw samen met enkele notarissen voor het opstellen de notariële akte.  Wanneer u zelf al een notaris heeft kan u die uiteraard ook inschakelen.

De bemiddeling is op zich geen gerechtelijke procedure. We hoeven dus geen rekening te houden met wachttijden of procedures waardoor bemiddeling sneller kan gaan.

Omdat de bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis, hebben alle partijen steeds de keuze om het traject stop te zetten. Zelfs bij een gerechtelijke bemiddeling kan dit omdat de rechter partijen enkel kan opleggen om bemiddeling een kans te geven. Bij een gerechtelijke bemiddeling zal aan de rechter worden meegedeeld of de bemiddeling al dan niet werd opgestart.

Tijd voor een goed gesprek?