Waarom kiezen voor bemiddeling?

Waarom kiezen voor bemiddeling?


Zit u helemaal vast in een conflict? Blijf er niet mee zitten en kies meteen voor professionele bemiddeling!

Via bemiddeling wordt er onder begeleiding van een erkende bemiddelaar samen met de andere partner op zoek gegaan naar een oplossing voor het conflict.

Het is een alternatief voor een gerechtelijke procedure waar u samen met de andere partij de mogelijkheid krijgt om zelf vorm te geven aan een oplossing, binnen een strikt vertrouwelijk kader.


Maar bemiddeling is meer dan enkel een oplossing zoeken voor een conflict; er wordt ook aan de relatie tussen beide partijen gewerkt. Die raakte bij het conflict misschien beschadigd en dan is het moeilijk om samen tot een oplossing te komen. Bij Uw bemiddeling zijn we ervan overtuigd dat partijen die opnieuw met elkaar kunnen spreken (relatiebemiddeling) beter in staat zijn om nieuwe conflicten te vermijden of op te lossen.

Door tijdig gebruik te maken van relatiebemiddeling kunnen conflicten worden opgelost en ordelijk afgehandeld, zonder verder te escaleren. 

Uw bemiddeling zorgt er dus voor dat u ook in de toekomst met de andere partijen kan blijven communiceren en tot goede afspraken kan komen.

Tijd voor een goed gesprek?