Welke soorten bemiddeling zijn er?

Vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling?


De wetgever voorziet zowel vrijwillige als gerechtelijke bemiddeling.

Voor beiden werken wij in een strikt vertrouwelijke sfeer, enkel met erkende bemiddelaars die gebonden zijn aan het  beroepsgeheim.

Bij een vrijwillige bemiddeling neemt u of de andere partij contact op met een bemiddelaar. Er hoeft in dat geval geen sprake te zijn van een gerechtelijke procedure. Maar wanneer communicatie tussen de partners moeilijk is, kan u de andere partij per aangetekende brief het voorstel tot bemiddeling overmaken.

Dat voorstel heeft dan de waarde van een ingebrekestelling en na afloop van de bemiddeling kunnen beide partijen ervoor kiezen om hun akkoord in een gerechtelijke beslissing te laten opnemen (homologatie van het akkoord). Dat is niet verplicht, maar een homologatie kan ervoor zorgen dat het akkoord in de toekomst afdwingbaar wordt.


In het geval van gerechtelijke bemiddeling wordt u samen met de andere partij door een rechter doorverwezen naar een bemiddelaar, als beide partijen akkoord gaan. Wanneer één of beide partijen dit voorstel zelf aan de rechter voorlegt wordt de gerechtelijke procedure tijdelijk on hold gezet. 

Zo krijgen alle partijen de kans om met behulp van een erkende bemiddelaar tot een akkoord of oplossing te komen. Dat akkoord wordt vervolgens aan de betrokken rechter voorgelegd.

Welke soorten bemiddeling zijn er?

Familiale zaken

Bemiddeling bij een (echt)scheiding, opmaken of aanpassen van een ouderschapsplan (ook na beëindiging samenwonen), bemiddeling in verblijfsregeling, bemiddeling tussen echtgenoten, ouders, ouders- kinderen, grootouders-ouders- kleinkinderen,… (generatieconflict)
Bemiddeling in nalatenschap

Burgerlijke zaken en handelszaken

Bemiddeling in verband met huisvesting of mede-eigendom, burengeschillen, bemiddeling over facturatie, ... .

Sociale zaken

Bemiddeling in geval van arbeidsconflicten.

Tijd voor een goed gesprek?