Blog

  • by: Wim Dom
  • February 1st, 2021
  • Category: Familiale zaken

Wat met het coronavaccin?


Je kind laten vaccineren tegen het coronavirus, maar de andere ouder verzet zich daartegen? Wat nu? Bemiddeling helpt.

De vaccinatiecampagne tegen Covid19 is volop aan de gang. Tegen de tweede helft van het jaar moeten de meeste mensen in België gevaccineerd zijn, of dat is althans de bedoeling. Wanneer minderjarige jongeren gevaccineerd worden zal daar in elk geval de toestemming van de ouders voor nodig zijn. Maar anders dan bij het poliovaccin is het vaccinatie tegen het Coronavirus niet verplicht. Wat moet er dan gebeuren wanneer beide ouders anders beslissen?

Coronavaccin: ja of nee?

Natuurlijk spreken wij ons niet uit over de zin of onzin van een vaccin tegen Covid19 of over welke vorm van vaccinatie dan ook. Het is jouw individuele keuze als burger of je er al dan niet voor kiest om je met een vaccin te beschermen tegen verschillende ziektes.

Maar wanneer het om kinderen en minderjarige jongeren gaat wordt er natuurlijk wel een toestemming gevraagd aan de ouders. En die kijken soms op een andere manier naar de vaccinatie. Het is belangrijk dat je hier als ouders over kan praten, met elkaar en met het kind. Bij gescheiden ouders loopt die communicatie soms moeilijk, maar ze is en blijft erg belangrijk.

Natuurlijk moeten de belangen en de gezondheid van het kind steeds voorop staan. En daar ben je – ook als gescheiden ouders – samen verantwoordelijk voor, tenzij anders werd overeengekomen. Lukt het niet om samen tot een beslissing te komen dan is het kind daar het grootste slachtoffer van en dat moet te allen tijde worden vermeden.

Bemiddeling bij conflict over vaccinatie

Vaccineren of niet, het heeft een impact met gevolgen voor de jongere. Op dit moment wordt het effect van het coronavaccin op kinderen jonger dan 16 jaar nog volop getest. Verwacht wordt dat die testresultaten in de tweede helft van 2021 gekend zullen zijn.

Omdat het niet over een wettelijk verplicht vaccin gaat zal er steeds naar toestemming worden gevraagd. Je kan je als ouder niet veroorloven om hier in een patstelling terecht te komen omdat beide partijen een tegenovergestelde visie op vaccineren hebben.

In zo’n geval is bemiddeling een belangrijke stap. Tijdens dit traject worden de standpunten van beide partijen open besproken en wordt er samen naar een consensus gezocht. De erkende bemiddelaar faciliteert het gesprek en maakt samen met de ouders een bemiddelingsprotocol op.

De bemiddelaar zorgt ervoor dat de dialoog open en constructief blijft maar zal zelf de oplossing niet aanreiken. Dat is net de sterkte van professionele bemiddeling: omdat beide partijen samen tot een compromis komen wordt de oplossing doorgaans veel meer gedragen. En als het over de gezondheid van de kinderen gaat is een gedragen oplossing natuurlijk essentieel.

Zit je muurvast in een conflict over het al dan niet laten toedienen van het coronavaccin bij je minderjarige kind, laat het niet escaleren en kies op tijd voor de professionele bemiddeling van Uw Bemiddeling. Neem vandaag nog contact met ons op en werk snel en efficiënt aan een oplossing.