Blog

  • by: Vera Dom
  • March 31st, 2021
  • Category: Familiale zaken

Scheiden, hoe pak je dat aan?


Je wil scheiden? Lees in dit blogbericht meer over een echtscheiding aanvragen en hoe je daar zonder zorgen aan begint.

Scheiden is een heel emotioneel moment. Want soms loopt het mis met de partner waarmee je door het leven zou gaan en dan is scheiden vaak de enige optie. Maar hoe begin je aan een echtscheiding? Want je hebt samen misschien wel een huis, kinderen, een spaarboekje,… En wat als je niet meer met je (ex)partner kan communiceren? Uw Bemiddeling informeert je over de stappen die je neemt wanneer je wil scheiden.

Waarom scheiden soms beter is

Een huwelijk geeft voor veel mannen en vrouwen een gevoel van veiligheid en zekerheid. Je kiest voor elkaar, bouwt samen iets op en alles is in een duidelijk, wettelijk kader gegoten. Maar wanneer het niet langer goed gaat tussen de partners dan wordt het huwelijk een bron van frustratie, misschien wel met ernstige ruzie tot gevolg.

Beide partners groeien uit elkaar, gaan steeds minder communiceren en hebben conflicten over gezamenlijke beslissingen. De kinderen zijn dan vaak het grootste slachtoffer. Ze missen de liefde tussen hun ouders en voelen de spanning in huis erg hard aan.

Sommige koppels kiezen ervoor om dan toch samen te blijven, voor de kinderen. Maar soms is scheiden beter, want 2 gescheiden, maar gelukkige ouders betekenen veel meer voor de kinderen dan ongelukkige ouders in een gespannen situatie.

Bovendien geeft scheiden een gevoel van hoop. Hoop op een gelukkiger leven, op een nieuwe partner en op helemaal je eigen ding doen. Je krijgt de kans op een gevoel van zelfstandigheid en kan weer volop op jezelf focussen.

Scheiden hoeft dus helemaal niet slecht te zijn. Maar je moet tijdens de procedure natuurlijk wel goede afspraken kunnen maken over het huis, de kinderen en over andere zaken. Dat is niet altijd eenvoudig maar gelukkig kan je een beroep doen op Uw Bemiddeling. Zij zorgen ervoor dat alle stappen in de beste omstandigheden kunnen worden gezet.

Een echtscheiding, hoe begin je eraan?

Het gebeurt zelden dat beide partners op hetzelfde moment aan scheiden denken. Meestal is er één partner die al langer over een echtscheiding denkt en dan heeft de andere partner niet veel andere keuze dan die beslissing te volgen.

In de ene situatie is zo’n beslissing bevrijdend en zullen de partners misschien zelfs weer beter gaan communiceren om de scheidingsprocedure te doorlopen. Maar in andere gevallen komt zo’n besluit misschien als een schok voor één van de partners en zal die er alles aan doen om het proces te bemoeilijken.

Hoe dan ook, jullie zullen er toch samen uit moeten komen want bij een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) – wat in de meeste gevallen voorkomt – worden alle afspraken genoteerd in een gemeenschappelijk document. De belangrijkste thema’s in zo’n gemeenschappelijke regelingsakte zijn:

  • Onroerende goederen: blijft één van de partners in de woning wonen? Hoe wordt de uitkoop van de andere partner dan geregeld? Of wordt de woning verkocht en hoe wordt de opbrengst verdeeld?
  • Verblijfsregeling voor de kinderen: in principe blijven de kinderen de helft van de tijd bij de ene partner en de helft van de tijd bij de andere. Maar alle afspraken hierover moeten tot in het detail in de akte worden opgenomen zodat de rechtbank in het geval van een conflict precies weet bij wie die kinderen op welk moment moeten zijn. Ook de financiële regeling voor de kinderen komt in de regelingsakte
  • Verdeling van gelden en andere goederen: hoe worden de spaargelden verdeeld? En wat met de auto, meubels en misschien ook huisdieren?

Zo’n regelingsakte bij echtscheiding wordt voorgelegd aan een notaris die het op zijn beurt, samen met een familierechtelijke overeenkomst indient bij een rechtbank van eerste aanleg. De rechter gaat na of alle afspraken duidelijk werden opgenomen roept jullie op om één keer voor de rechtbank te verschijnen. Op dat moment is de scheiding definitief.

Al bij al is de procedure voor echtscheiding met onderlinge toestemming dus niet zo ingewikkeld. Het grootste struikelblok is de wil en de communicatie om tot gezamenlijke afspraken te komen. En dan is een bemiddelaar de beste optie.

Want met een bemiddelaar vermijd je dat conflicten escaleren zodat je ze uiteindelijk voor de rechtbank moet uitvechten. Door tijdig een bemiddelaar in te schakelen worden dure advocatenkosten vermeden.

Bij een onafhankelijk bemiddelaar wordt steeds gezocht naar oplossingen die door beide partijen gedragen worden. Daardoor zijn de deze oplossingen vaak ook duurzamer dan wanneer ze door één van de partijen zouden worden opgedrongen.

Denk je aan scheiden en wil je alles vlot en in de beste verstandhouding laten verlopen, dan kies je best voor een bemiddellaar echtscheiding om je door het hele proces te begeleiden. Neem zeker eens contact met ons op voor een eerste kennismakingsgesprek.